ZUBİZU GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI

ZUBİZU, kişisel verilerinizin korunmasına değer vermektedir. ZUBİZU, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uyum sağlamak amacıyla, kişisel veri işlerken KVKK’da yer alan genel ilkeleri benimsemekte, kişisel verilerin işlenmesi, silinmesi, yok edilmesi, anonim hale getirilmesi, aktarılması, ilgili kişinin aydınlatılması ve veri güvenliğinin sağlanmasıyla ilgili yükümlülüklerini yerine getirmektedir.
Bu kapsamda düzenlenen “Gizlilik Politikası” kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin (“İlgili Kişi”) erişimine sunulmaktadır.

1. Gizlilik Politikasının Amacı ve Kapsamı

İşbu Gizlilik Politikası; ZUBİZU üyeleri ve çevrimiçi ziyaretçilerine ilişkin olarak:
a. Zubizu Bilişim Hizmetleri A.Ş.’nin sadakat programı “ZUBİZU”’nun ne tür kişisel veriler işlediğini,
b. Kişisel veri işleme amacı ve hukuki dayanağını,
c. Bu kişisel verilerin nasıl kullanıldığını,
d. “ZUBİZU”’nun kişisel verileri kimlerle paylaşabileceğini,
e. Kişisel verilerinin ne kadar süre ile saklanacağını,
f. Kişisel verilerin güvenliğine ilişkin önlemlerin neler olduğunu,
g. "ZUBİZU”’nun işlediği kişisel veriler üzerinde ilgili kişinin haklarının neler olduğunu ve bu hakların nasıl kullanılabileceğini,
h. Elektronik ticari ileti alma konusundaki olumlu veya olumsuz tercihlerin nasıl değiştirebileceğini açıklamaktadır.

Tanımlar

ZUBİZU/ Sadakat Programı/ Program: Program’a, mobil uygulamayı indirmek suretiyle ya da web sitesi veya mobil web sitesi üzerinden üye olan gerçek kişilere, Program’a dahil olan ÜYE İŞYERLERİ’nde ayrıcalıklar, indirimler, puan kazanımı, kampanyalar, hediyeler, çekilişler, duyurular ve ÜYE İŞYERLERİ’nde satılan ürünlerle ilgili içerikler vb. sunan pazarlama programını,

ZUBİZU A.Ş. : Doğuş Bilgi İşlem ve Teknoloji Hizmetleri A.Ş.( “Doğuş Teknoloji”)nin ve Dgpays Bilişim Hizmetleri A.Ş. (“Dgpays”)in ortak girişimi olan Zubizu Bilişim Hizmetleri A.Ş.’yi,
İlgili kişi/gerçek kişi: Kişisel veri sahibini,

Kayıt ortamı: Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin bulunduğu her türlü ortamı,

Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,

Site: http://www.zubizu.com adresinde yer alan web sitesini ve mobil web sitesini,
Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,

Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi,
5651 Sayılı Kanun: İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’u,

6698 Sayılı Kanun/KVKK: Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu,

ifade eder.


3. ZUBİZU Web Sitesi, Mobil Web Sitesi, Mobil Uygulama Kullanıcılarının (Çevrimiçi ziyaretçi) Kişisel Verilerinin İşlenmesi

İşlenen Kişisel Veriler

ZUBİZU tarafından aşağıda belirtilen süreç ve faaliyetler kapsamında kişisel veriler işlenmektedir:
• ZUBİZU üyeliğinin gerçekleştirilmesi amacıyla web sitesi, mobil web sitesi veya mobil uygulamadan; zorunlu giriş gerektiren ad, soyad, e-posta, cep telefon numarası, opsiyonel giriş yapılan doğum tarihi, cinsiyet bilgileriniz, lokasyonunuz, ilgi alanlarınız (otomotiv, sağlıklı yaşam, vb.), ek bilgiler (meslek, plaka numarası, eğitim geçmişi, medeni durum, akaryakıt kart numarası gibi),
• ZUBİZU’dan tercih ve beğenileriniz doğrultusunda ticari elektronik ileti alma yönünde onayınıza istinaden hukuki işlem bilgisi ve iletişim bilgisi (e-posta, cep telefonu),
• Üye işyerlerinde gerçekleştirilen işlemlere istinaden üye işlem bilgisi (alışveriş tutarı, alınan ürün veya hizmet bilgisi, işlem tutarı, işlem zamanı, işlem yeri gibi),ZUBİZU uygulaması içerisinden otel rezervasyonu yapmanız veya ödemeniz durumunda; kimlik bilgisi (ad ve soyad), iletişim bilgisi (e-posta, cep telefonu), otelin adı, müşteri işlem bilgisi (otele giriş ve çıkış tarihi, tercih ettiği oda türü, konaklayacak kişi sayısı, sigara içilebilir oda olup olmadığı), concierge hizmeti istenip istenmediği ve otele iletilen opsiyonel notlar gibi,
• ZUBİZU concierge hizmeti sunumunda, uçak rezervasyonu, transfer bilgisi, yat/tekne/araç vb. kiralama hizmetleri gibi bilgiler,
• ZUBİZU uygulaması içerisinden restoran rezervasyonu yapmanız durumunda; kimlik bilgisi (ad soyad), iletişim bilgisi (e-posta, cep telefonu), müşteri işlem bilgisi (rezervasyon yapılan restoran, rezervasyon tarihi, kişi sayısı, restorana iletilen opsiyonel notlar gibi),
• ZUBİZU ödül puanı kazanmak ve ZUBİZU üyelik statüsünün yükseltilebilmesi amacıyla ZUBİZU’yu kullanarak alışveriş yapılan marka ve şubesi, tarihi, işlem tutarı, indirim miktarı, satın alınan ürün kodları (sadece entegrasyonunu tamamladığımız markalardan),
• ZUBİZU’da sıkça yaptığınız işlemler dikkate alınarak tercih ve beğenilerinize uygun içerik hazırlanması, indirim, fırsat ve fayda sunulabilmesi amacıyla; ilgi alanlarınız, uygulamada gezinme bilgileriniz, dahil olduğunuz segment, kazandığınız puanlar, işlem geçmişiniz, demografik bilgileriniz, lokasyonunuz ve takip edilen markalar,
• Üye olsun olmasın ZUBİZU web sitesi, mobil web sitesi veya mobil uygulamasını kullanan kullanıcıların trafik bilgileri (Taraflara ilişkin IP adresi, verilen hizmetin başlama ve bitiş zamanı, yararlanılan hizmetin türü, aktarılan veri miktarı ve varsa abone kimlik bilgilerini),
• Üyelerin ZUBİZU web sitesi, mobil web sitesi veya mobil uygulamasında gezinme bilgileriniz,
• Üyelerin cihazlarında “konum” bilgisinin görülebilmesine izin vermiş olması kaydıyla lokasyon bilgisi.

4. Kişisel Veri İşleme Amacı ve Hukuki Sebepler

ZUBİZU yukarıda belirtilen kişisel verilerinizi;
a. Üyeliğinizin gerçekleştirilebilmesi amacıyla, ZUBİZU ile aranızda Kullanım Koşulları sözleşmesinin kurulması ve ifası amacıyla,
b. Açık rızanız olması halinde, veri zenginleştirme ve size özel dijital reklam hizmetlerinin sunumu amacıyla,
c. Üyelik sonrası işlenen kişisel verilerinizi yine ZUBİZU ile aranızda kurulmuş bulunan Kullanım Koşulları sözleşmesinin ifası ve bu sözleşmeden kaynaklanan hukuki yükümlülüklerinin ifası amacıyla,
d. Ticari elektronik ileti alma onayınız ve bu onayın gereğini yerine getirebilmek şeklindeki hukuki yükümlülük doğrultusunda, tercih ve beğenilerinize uygun içerik hazırlamak, tanıtım, indirim, fayda sunmak amacıyla,
e. Üye olsun olmasın ZUBİZU web sitesi, mobil web sitesi veya uygulamasını ziyaret eden kullanıcıların trafik bilgileri 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ilgili ikincil mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin ifası amacıyla,
f. Gezinme bilgileriniz; ticari elektronik ileti onayı olan müşterilerimiz açısından, tercih ve beğenilerine uygun elektronik ileti içeriği hazırlanması, fayda, fırsat sunulabilmesi, ödül puan hesaplarının yapılabilmesi, program kapsamında atanan segmentler arası geçişlerin yapılabilmesi, açık rıza vermeniz halinde size özel dijital reklam sunulması amacıyla işlenmektedir. Üye olmayan kullanıcıların gezinme bilgileri ise 5651 Sayılı Kanundan kaynaklanan yükümlülükler saklı kalmak kaydıyla, IP adresi gibi kişisel veriler silinerek, sadece istatiksel çalışmalar, raporlamalar ve karar destek sistemlerinde kullanılmak amacıyla,
g. ZUBİZU sadakat programı kapsamında Üye işyerlerinde yapılan işlemlerde indirim, kampanya, fayda, promosyon kazanılmasını sağlamak amacıyla,
h. ZUBİZU’ya bağlılık oluşturulması ve/veya arttırılması süreçlerinin planlanması ve/veya icrası amacıyla,
i. Üye’nin memnuniyeti ve/veya deneyimine yönelik aktivitelerinin planlanması ve/veya icrası amacıyla,
j. Pazarlama faaliyetlerine konu yapılacak kişilerin, Üye davranış kriterleri doğrultusunda tespiti ve/veya değerlendirilmesi amacıyla,
k. Kişiye özel pazarlama ve/veya tanıtım aktivitelerinin tasarlanması ve/veya icrası amacıyla,
l. Pazarlama amacıyla veri analitiği çalışmalarının planlanması ve/veya icrası amacıyla,
m. Etkinlik tanıtım süreçlerinin planlanması ve/veya icrası amacıyla,
n. Kampanya tanıtım süreçlerinin planlanması ve/veya icrası amacıyla,
o. Üye talep ve/veya şikayetlerinin yönetilmesi, müşteri memnuniyetinin sağlanması ve uygulamaya ilişkin her türlü konuda bilgi ve destek verilmesi, anlık çözüm sağlanamayan problemlerde konuyu ilgili iş ortaklarına ulaştırarak müşteri memnuniyetine aracılık edilmesi amacıyla,
p. ZUBİZU uygulaması veya web sitesi veya mobil sitesi üzerinde reklam veren firmaların reklamlarının gösterilmesi amacıyla,
q. Reklam veren firmaların reklamlarını, çeşitli reklam teknolojilerini kullanarak başka reklam mecralarında da gösterebilmek amacıyla,
r. Çerez (Cookie) Politikası ile kapsamı belirtilen çerçevede profilleme amacıyla,
s. Üye işyerlerinin veya anlaşmalı firmaların verileri ile eşleştirmek, tekilleştirmek, karşılaştırmak ve tekilleştirilmiş müşterilerden oluşan Zubizu A.Ş. veri tabanına göre kıyaslamak, karşılaştırılan firmanın müşteri veri tabanını veri doluluk/doğruluk oranlarıyla yorumlamak ve müşteri bilgisi paylaşılmadan yapılabilecek veri tabanı iyileştirme adımlarını analiz etmek amacıyla,
t. Üye iş yerlerinin veya anlaşmalı firmalar nezdindeki kişisel verilerin Zubizu A.Ş. veri tabanında yer alan verilerle eşleştirilmesi sonrasında, eşleşen kişilerin Zubizu A.Ş.’deki verilerinden türetilen profil ve segment bilgilerinin üye iş yerleri ve anlaşmalı firmalar ile kişi bazlı paylaşılması amacıyla,
işlemektedir.

HUKUKİ SEBEPLER

Zubizu’da kişisel verileriniz aşağıdaki hukuki dayanaklar ile işlenmektedir:

Açık rıza: Kişisel verileriniz, açık rızanıza dayalı olarak sizlere kişiselleştirilmiş reklamcılık sunulması ve veri zenginleştirilmesi amacıyla işlenebilecektir. Açık rızanızı profil sayfanızın sağ üst köşesinde yer alan Ayarlar sekmesinde yer alan bölümlerinden her zaman geri alabilirsiniz.
Kanunlarda açıkça öngörülmesi: Kanunlarda açıkça öngörülmesi durumunda kişisel verileriniz bu kapsamda işlenebilecektir. Örneğin, 5651 sayılı Kanun kapsamında, kanuni yükümlülüğümüz çerçevesinde trafik bilgileriniz işlenecektir.
Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, kişisel verileriniz işlenebilecektir. Örneğin, Üye olabilmeniz için, Üye İşyeri’nin sunduğu faydalardan yararlanabilmeniz için kişisel verileriniz işlenecektir.
Zubizu’nun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması: Örneğin, ilgili mevzuat çerçevesinde mahkemelerin veya idari organların talebi üzerine kişisel verileriniz paylaşılabilir.
Kişisel verinizi alenileştirmiş iseniz : Örneğin, Zubizu uygulaması hakkında yaptığınız yorumlar Zubizu uygulamasının geliştirilmesi amacıyla işlenebilir.
Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması: Kişisel verileriniz, dava açılması veya açılan davada savunmada bulunulması amaçlarıyla işlenebilir.

5. Kişisel Verileriniz Kimlerle Paylaşılmaktadır?

ZUBİZU üyeliğinizin devam ettiği süre boyunca işlenen kişisel verileriniz;
a. IT hizmetleri, profilleme ve veri analitiği gibi uygulama ve hizmetlerimiz açısından, Müşteri ID’si ile veya şifreli olarak, yurt içi veya yurt dışı hizmet aldığımız şirketler ile,
b. Müşterinin ticari elektronik ileti onayı doğrultusunda alışveriş tercih, beğeni ve alışkanlıkları doğrultusunda kendisine tanıtım, reklam yapılabilmesi, fayda ve fırsat sunulabilmesi amacıyla ticari elektronik ileti aracı hizmet sağlayıcısı ile,
c. Üye talep ve/veya şikayetlerinin yönetimi amacıyla destek alınan çağrı merkezi ve müşteri memnuniyetini ölçümleyen firma ile,
d. Müşteri memnuniyetinin ve bağlılığının artırılması amacıyla, pazar araştırması yapacak şirketlerle,
e. Basılı materyallerin gönderimi için, anlaşmalı firmalar ile,
f. Üyelerimize hediye gönderimi gerektiğinde kargo firmaları ile,
g. ZUBİZU uygulamasından yapılan rezervasyonlarda rezervasyon bildirimi için ilgili restoran ile,
h. ZUBİZU uygulamasından yapılan otel rezervasyonu veya tamamlanan otel ödemesinde, ilgili otel ile bilgilendirme için,
i. ZUBİZU concierge hizmeti süreçlerinde, transfer, uçak rezervasyonu, yat/tekne/araç vb. kiralama hizmetlerinin gerçekleştirebilmesi amacıyla bu hizmeti sunan firmalar ile,
j. ZUBİZU üye işyerleri ile işlem takibi için,
k. Anlaşmalı olduğumuz şirketler ile kampanya tanımlama için,
l. ZUBİZU’nun sadakat programı olması nedeniyle, Doğuş Grubu şirketleri (“www.dogusgrubu.com.tr”) ve Üye İşyerleri ile sadakat programının yürütülmesine ve kampanyanın işletilmesine ilişkin olarak bilgileriniz,
m. ZUBİZU üzerinden Üye İşyerleri ile yapılan kampanyalara katılmış olan üyelerimizin ad, soyad, e-posta, cep telefonu, plaka gibi kampanya özelinde gerekli bilgileri Üye İşyeri ile,
n. Trafik bilgileriniz (IP adresi, verilen hizmetin başlama ve bitiş zamanı, yararlanılan hizmetin türü, aktarılan veri miktarı ve varsa abone kimlik bilgileri) Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, mahkeme veya cumhuriyet savcılıkları ile,
o. Ticari elektronik ileti onayınız, onayı geri almanız ve elektronik ticaret işlemlerine ilişkin her türlü kayıt Ticaret Bakanlığı ve Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik kapsamındaki yükümlülüklerin ifası amacıyla İleti Yönetim Sistemi A.Ş. ile,
p. Kişisel verilerinizi talep etmeye kanunen yetkili olan diğer kamu kurum ve kuruluşları ile mahkeme ve cumhuriyet savcılıkları ile,
q. Açık rızanız kapsamında, profilleme, sosyal medya veya diğer platformlarda, beğeni ve tercihleriniz doğrultusunda tarafınıza özel dijital reklam gösterimi amacıyla hizmet aldığımız üçüncü taraf firmalar ile paylaşılmaktadır. Üyelerin web sitesi ve/veya /mobil uygulamadaki beğeni, kullanım tercihleri, gezinti geçmişi, işlem geçmişi, bilgisi uluslararası şifreleme yöntemleri ile maskelenerek, size özel reklam gösterimi için çerez (cookie) hizmeti veren paylaşılmaktadır. Bu kapsamda gerçekleştirilen kişisel veri aktarımları, ilgili üçüncü tarafın sunduğu güvenli ortam ve kanallar aracılığıyla gerçekleşmektedir. (Üçüncü taraflardan alınan hizmetin içeriği ve kapsamına bağlı olarak; Müşteri/Üye’nin kişisel verilerinin aktarımına gerek olmayan tüm hallerde Pseudonymous data (takma adlı veri) kullanılarak gerçekleştirir).
r. ZUBİZU'nun hissedarları olan Doğuş Teknoloji ve Dgpays ile hissedarlık işlemleri için,
s. Açık rıza vermeniz halinde, Doğuş Grubu şirketleri ile açık rıza verdiğiniz kapsamdaki işlemlerin gerçekleştirilebilmesi için,
t. Açık rızanız kapsamında, tarafınıza özel kişiselleştirilmiş dijital reklam hizmeti sunumu amacıyla anlaşmalı iş ortaklarımız ile, (Oracle, Facebook ve benzeri ) ile,
u. Açık rızanız kapsamında, veri zenginleştirme hizmetinin sunumu amacıyla, size özel teklif, kampanya sunacak olan anlaşmalı üçüncü kişiler ile paylaşılmaktadır.
ZUBİZU’nun üçüncü taraf çerezlerin reklam ve yeniden hedefleme için nasıl kullanıldığını detaylarıyla Çerez (Cookie) Politikası altında inceleyebilirsiniz.


6. Web Sitesi, Mobil Web Sitesi, Mobil Uygulama Kullanıcılarının (Çevrimiçi ziyaretçi) Kişisel Verilerinin İşlenmesi

6.1. Web Sitesi, Mobil Web Sitesi, Mobil Uygulama Kullanıcılarının (Çevrimiçi ziyaretçi) Kişisel Verilerinin İşlenmesi, Veri İşleme Amacı ve Hukuki Dayanağı

Siteyi veya mobil web sitesini kullanan kullanıcılar talep ve önerilerde bulunmak amacıyla; https://www.zubizu.com/iletişim linkinde yer alan destek@zubizu.com e-posta adresini kullanarak ZUBİZU ile irtibata geçebilirler.
Kullanıcıların e-posta adresi ile paylaştığı kişisel veriler, kullanıcının kendisi tarafından aleni kılınmış olan verilerdir. Kullanıcılar bu kişisel verileri Site ile tamamen kendi isteği ile paylaşmaktadır. ZUBİZU bu verileri sadece kullanıcının ilettiği talep ve önerilerin değerlendirmesi amacıyla işleyecektir.
Bunun yanı sıra web sitesi’ni, mobil web sitesini veya mobil uygulamayı ziyaret eden kullanıcılara ait trafik bilgileri (Taraflara ilişkin IP adresi, verilen hizmetin başlama ve bitiş zamanı, yararlanılan hizmetin türü, aktarılan veri miktarı ve varsa abone kimlik bilgileri), 5651 Sayılı Kanun uyarınca işlenmektedir.

Mobil uygulama kullanıcılarının onay vermiş olmaları halinde konum bilgileri işlenebilmekte ve ayrıca yine onay vermiş olmaları kaydıyla kendilerine bildirim yapılabilmektedir.

Web sitesi’ni, mobil web sitesini veya mobil uygulamayı ziyaret eden kullanıcıların gezinme bilgileri gibi bilgiler çerezler (cookie), SDK’lar veya cihaz tanıtıcı bilgiler aracılığıyla toplanmaktadır. Bu süreç, web sitesi veya mobil web sitesinde ve mobil uygulamada yer alan Çerez (Cookie) Politikamızda açıklanmaktadır.

7. Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonimleştirilmesi Şartları

Zubizu A.Ş., web sitesi, mobil uygulaması veya mobil sitesi aracılığıyla işlediği kişisel verileri, KVKK madde 7, 17 ve Türk Ceza Kanunu madde 138 uyarınca ilgili kanunların öngördüğü süreler ve/veya işleme amacının gerekli kıldığı süreler boyunca saklamaktadır. Bu sürelerin sona ermesi durumunda ise Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik ve Rehber hükümleri doğrultusunda hazırladığı Kişisel Verilerin Saklanması ve İmhası Politikası’na göre silecek, yok edecek veya anonim hale getirecektir.

Zubizu A.Ş. tarafından kişisel verilerin silinmesi, kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemini ifade etmektedir. Zubizu A.Ş. bunun için kullanıcı seviyesinde erişim yetki ve kontrol matrisi oluşturur ve bunu bir politika çerçevesinde uygulamaya alır. Veri tabanında silme işleminin gerçekleştirilmesi için gerekli tedbirleri alır.

Zubizu A.Ş. tarafından kişisel verilerin yok edilmesi, kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemini ifade etmektedir.
Zubizu A.Ş. tarafından kişisel verilerin anonim hale getirilmesi, kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilse dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesini ifade etmektedir.

Zubizu A.Ş., Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik ve Rehber uyarınca hazırladığı Kişisel Verilerin Saklanması ve İmhası Politikası kapsamında silme, yok etme ve anonim hale getirmeye ilişkin yöntemleri ve aldığı teknik ve idari tedbirleri ayrıntılı olarak açıklamaktadır. Bu Politika’da ayrıca Yönetmeliğin öngördüğü periyodik imhanın gerçekleştirileceği zaman aralığı 6 ay olarak belirlenmiştir.

8. Kişisel Verileriniz Ne Kadar Süre Saklanmaktadır?

ZUBİZU üyeliğinize istinaden kişisel verileriniz kural olarak üyeliğiniz devam ettiği sürece saklanır.

Üyeliğiniz sona erdikten sonra ise; örneğin,

Üyeliğe ilişkin kayıtlar 10 yıl 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu
Sözleşme ilişkisinden kaynaklı talepler yargısal süreçler için 10 yıl 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu
Muhasebe ve finansal işlemlere ilişkin tüm kayıtlar 10 yıl 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu
Ticari elektronik ileti onay kayıtları Onayın geri alındığı tarihten itibaren 1 yıl 6563 Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunu ve ilgili ikincil mevzuat
Çevrim içi ziyaretçilere ilişkin trafik bilgileri 2 yıl 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun
Müşterilere ilişkin kişisel veriler Hukuki ilişki sona erdikten sonra 10 yıl; 6563 Kanun ve ilgili ikincil mevzuat uyarınca 3 yıl 6563 Sayılı Kanun, 6102 Sayılı Kanun, 6098 Sayılı Kanun, 213 Sayılı Kanun, 6502 Sayılı Kanun

Bu süreler geçtikten sonra kişisel verileriniz Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikasında belirtilen esas ve usuller çerçevesinde silinir, yok edilir veya anonim hale getirilerek kullanılır.

9. Kişisel Verilerin Güvenliğine İlişkin Önlemler

Zubizu kişisel verilerinizin gizliliği, bütünlüğü ve güvenliğinin sağlanması için gerekli teknik ve idari her türlü tedbiri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. Zubizu Bilişim Hizmetleri A.Ş., kişisel verilere yetkisiz erişimi, hatalı kullanımı, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini, ifşa edilmesini, değiştirilmesini veya imha edilmesini engellemek için gerekli önlemleri almaktadır.
Zubizu’nun gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, Zubizu tarafından işletilen platformlara veya Zubizu sistemlerinin yer aldığı üçüncü kişi platformlarına yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi veya yetkisiz üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, Zubizu A.Ş. bu durumu derhal sizlere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirir ve gerekli önlemleri alır.

ZUBİZU, kişisel verilerin hukuken korunmasını sağlamak amacıyla; yapmış olduğu sözleşmelere tarafların rollerini dikkate alarak KVKK uyumlu hükümler eklemekte, yine KVKK konusunda gerekli yükümlülükleri yerine getiren veri sorumlusu veya veri işleyenlerle çalışmayı tercih etmekte, sözleşme ilişkisi sona erdikten sonra paylaşılmış olan kişisel verilerin Zubizu A.Ş.’ye devredilmesi ve ilgili taraf nezdinde gerekli denetim mekanizmalarını öngörmektedir.

10. Kişisel Verilerinizle İlgili Haklarınız

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu md. 11’de yer alan haklarınız şunlardır:
a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) KVKK 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
Kişisel verileriniz üzerinde yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için Zubizu Mobil Uygulamanızın Zubizu’ya Ulaşın bölümünün altında yer alan e- posta bölümüne tıkladığınızda açılan talep kısmından ya da destek@zubizu.com mail adresinden Zubizu A.Ş.’ye başvurabilirsiniz. E-posta ile başvuru yapmanız durumunda, ZUBİZU’ya üyelik sırasında sisteme kaydettiğiniz e-posta adresini kullanmanız durumunda başvurunuz geçerli olarak kabul edilecektir. Ayrıca, ZUBİZU’ya üyelik sırasında sisteme kaydettirdiğiniz e-posta adresi üzerinden, güvenli elektronik imzanız ile de destek@zubizu.com adresine bir e-posta göndererek başvuruda bulunabilirsiniz.

Açık rıza tercihleriniz ile eksik veya yanlış işlenen kişisel verileriniz söz konusu ise veya işlenen kişisel verilerinizde herhangi bir değişiklik olması durumunda bu verilerinizi değiştirmek ve güncellemek için “ZUBİZU” uygulaması içindeki “ayarlar” bölümünden profilinize erişebilir ve gerekli değişiklik ve/veya güncelleme gibi işlemleri yapabilirsiniz.

Bununla beraber, siteyi veya mobil web sitesini veya mobil uygulamayı kullanıcılar talep ve önerilerde bulunmak amacıyla da https://www.zubizu.com/iletişim linkinde yer alan destek@zubizu.com e-posta adresini kullanarak ZUBİZU ile irtibata geçebilirler.

Kullanıcılar tarafından destek@zubizu.com e-posta adresi ile paylaşılan kişisel veriler, kullanıcının kendisi tarafından aleni kılınmış olan verilerdir. ZUBİZU bu verileri sadece kullanıcının ilettiği talep, öneri ve şikayetlerin değerlendirmesi amacıyla işlemektedir.

11. Çerezler (Cookie) Yoluyla İşlenen Kişisel Veriler

ZUBİZU web sitesi, mobil web sitesi veya mobil uygulamasında kullanılan çerezler yoluyla işlenen kişisel verileriniz ve çerez yönetimi konusunda Çerez (Cookie) Politikamızı inceleyebilirsiniz.

12. Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası Yapılacak Değişiklikler

Zubizu A.Ş., işbu Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikasında her zaman değişiklik yapabilir. Bu değişiklikler, değiştirilmiş yeni Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikasının www.zubizu.com sitesine konulmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır. İşbu Kişisel Verilerin Korunması Politikasındaki değişikliklerden haberdar olmanız için, siz üyelerimize gerekli bilgilendirme yapılacaktır.

13. ZUBİZU’dan Ayrılma

Söz konusu izninizi geri almak ve size kampanya tanıtımları veya bilgilendirme amacıyla gönderilen iletilerin artık gönderilmesini istemediğiniz takdirde; size gönderilen iletilerde yer alan çıkış linkine tıklayabilir veya dilediğiniz zaman “destek@zubizu.com” adresine e-posta gönderebilir veya mobil uygulama üzerinden profil bölümü altındaki “ayarlar” bölümüne erişerek gerekli değişiklik ve/veya güncelleme işlemleri yapabilir veya ZUBİZU müşteri hizmetlerini (0850 222 06 66) arayarak bildirebilirsiniz. ZUBİZU üyelik hesabınızı kapatmak isterseniz; ZUBİZU müşteri hizmetlerini (0850 222 06 66) arayabilir veya dilediğiniz zaman “destek@zubizu.com” adresine e-posta gönderebilirsiniz.

14. Ticari Elektronik İleti Onayının Geri Alınması

ZUBİZU tarafından kampanya, tanıtım veya fayda sağlamak gibi amaçlarla gönderilen iletileri, artık almak istemediğiniz takdirde, dilediğiniz zaman destek@zubizu.com adresine e-posta gönderebilir ya da size gönderilen e-posta veya SMS gibi iletilerde yer alan çıkış linkine tıklayabilirsiniz.
Söz konusu ticari elektronik ileti onayını geri almak istediğiniz takdirde ayrıca; “ZUBİZU” uygulaması içindeki “ayarlar” bölümünden profilinize erişebilir ve gerekli değişiklik ve/veya güncelleme gibi işlemleri yapabilir veya ZUBİZU müşteri hizmetlerini (0850 222 06 66) arayarak bildirebilir veya size gönderilen iletilerde yer alan çıkış işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

ZUBİZU üyeliğinize son vermeniz, ticari elektronik ileti için verdiğiniz onayın da geri alınması anlamına gelmemektedir. Bu nedenle ticari elektronik ileti onayınızı geri almak için yukarıda belirttiğimiz şekilde hareket etmenizi tavsiye ederiz.